سوالات متداول

رأی گیری چیست؟

رای گیری و انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته ای است که در زمان محدود و معینی صورت می گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد توسط ذینفعان و یا اتخاذ تصمیم از سوی آنها می شود. اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات که منتج به این نتیجه گردد، اصطلاحاْ برگزاری رای گیری و انتخابات نامیده می شود.تعداد و نوع رای گیری و انتخابات در جوامع گوناگون متفاوت است.

رأی گیری الکترونیکی امن (Secure e-Voting)

انتخابات یا رای گیری الکترونیکی شامل ابزارهای الکترونیکی است که هم برای أخذ رای و هم شمارش آراء به کار می روند. رای گیری الکترونیکی امن ، به برگزاری رای گیری به صورت الکترونیکی و با استفاده از روش های رمزنگاشتی اطلاق می شود. در این نوع از رای گیری به رای دهندگان اطمینان داده می شود که رای او به درستی أخذ و شمارش شده است.همچنین تضمین می شود رای به صورت مخفی أخذ شده و بنابراین از هرگونه فروش آراء و اعمال زور و اجبار در رای گیری و سایر مخاطرات احتمالی جلوگیری می شود.

انار یک سامانه رأی گیری الکترونیکی امن می باشد.

رضایت مندی از فرآیند أخذ رأی

برای این که رأی دهندگان از رأی خود راضی باشند، باید از صحت دو پارامتر زیر اطمینان داشته باشند:

  • مخفی بودن رأی: رأی دهنده باید از مخفی بودن رأی خود اطمینان خاطر داشته باشد چنانچه گویی رأی بدون نام أخذ شده و کسی نداند او رأی داده است. این ویژگی مانع از زور و اجباردر رأی دادن و نیز فروش آراء خواهد شد.
  • صحت رأی گیری: رأی دهنده از صحت روند رأی گیری مطمئن شود به این معنی که اطمینان یابد رأی همه رأی دهندگان به صورت صحیح أخذ و شمارش شده است. در واقع باید بتوان به رأی دهنده اثبات کرد: رأیِ او أخذ شده، رأی او همانی است که أخذ شده و رأی او شمرده شده است.

در رأی گیری سنتی تأکید بر روی مخفی بودن آراء است و صحت رأی گیری مورد توجه نبوده است. در حقیقت در سیستم های رأی گیری سنتی ، زمان شمارش آراء ، نمایندگان نامزدها بر سر صندوق های رأی حضور می یابند که این خود به تنهایی دلیلی بر صحت انجام رأی گیری نیست.

آیا در انتخابات الکترونیکی می توان آراء را بدون رمزگشایی شمارش کرد؟

بله، با این روش محرمانگی آرا حتی بعد از شمارش حفظ می شود.

چگونه از محرمانه بودن رأی أخذ شده اطمینان داشته باشیم؟

رأی دهنده رأی خود را با دیتای تصادفی رمز می کند، رمز کردن با دیتای تصادفی باعث می شود با هر بار رمز ، یک دیتای رمز شده متفاوت ایجاد شود و در نتیجه رأی رمز شدۀ هیچ یک از نفرات مقدار مشخص و قابل حدسی نباشد.

آیا امکان اعتبارسنجی برگه رأی توسط رأی دهندگان وجود دارد؟

بله، رأی دهنده قادر است تا أخذ رأی نهایی ، چندین بار آن را با دیتاهای تصادفی رمز و با ابزار راستی آزمایی موجود در سامانه تست کرده و از صحت آن اطمینان یابد.

چگونه می توان از صحت آراء أخذ شده اطمینان حاصل کرد؟

هر رأی با نام اصلی یا مستعار رأی دهنده در تابلوی انتخابات قابل نمایش است. هر شخصی می تواند رمز شدۀ رأی خود را در بولتن رأی مشاهده و با کپی ذخیره شدۀ آن در نزد خود مقایسه کند.

آیا امکان ویرایش رای قبل از تایید نهایی وجود دارد؟

بله. تا قبل از تایید و ارسال رأی به صندوق ، امکان بازبینی و ویرایش گزینه های انتخاب شده وجود دارد.

نحوه انتشار نتایج به چه صورت است؟

آراء أخذ شده بلافاصله بعد از اتمام رأی گیری شمارش و نتیجه آن پس از تایید مراجع ناظر در تابلوی انتخابات منتشر شده و رأی دهندگان قادر به مشاهده آن خواهند بود.

  • ٠٩٢١٢٠۵٣۵٧٢
  • ۸۸۶۱۶۱۶۳ (۰۲۱)
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت حامیان ماندگار فرتاک روشن می باشد. - powered by Enfold WordPress Theme